Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Bồ Tát và hiếu lễ

Pháp thoại vấn đáp của Giảng sư Thích Pháp Hoà về Bồ Tát và hiếu lễ được thầy chia sẻ tại Kamen – Đức vào ngày 14/06/2017.

thich-phap-hoa-bo-tat-va-hieu-leĐây là một trong những vấn đáp về Phật pháp của Thầy Thích Pháp Hoà về vấn đề Bồ tát và hiếu lễ, sẽ giúp bạn hiểu rõ mà không bị tà kiến.

Bồ tát và hiếu lễ không hề xung khắc với nhau

Có nhiều Phật tử chưa tu mà chỉ tu tập tại nhà, nhưng lại có nhiều tà kiến khi không cúng giỗ cha mẹ, rồi không ăn đồ cúng. Tứ ơn trong đời, có ơn cha mẹ đầu tiên. Ở trên thờ Phật, dưới thờ ông bà, không có lỗi gì. Vì vậy, Bồ tát và hiếu lễ là hai điều không hề xung khắc gì với nhau.

Video bài thuyết pháp Bồ Tát và hiếu lễ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Nhớ rằng khi Thái tử Thích Đạt Đa thành Phật, vào cuối đời, khi cha ngài bị bệnh và muốn gặp con. Phật lúc đó đã quay về cung gặp cha và thuyết pháp, giảng đạo cho những người thân trong Hoàng tộc. Khi Cha của Phật qua đời, Ngài đã xin được vào tỳ để khiêng thi hài cha để tròn hiếu lễ.

Vì vậy, với chúng ta khi đã tu tập, đi theo Phật pháp thì không có giới nào quy định là không cúng cơm cho người chết và không được ăn cơm đó. Chúng ta hàng năm vẫn có lễ vu lan báo hiếu để nhớ đến công ơn của cha mẹ mình. Vì vậy, Bồ tát và hiếu lễ không hề xung khắc với nhau, mà chúng ta phải luôn nhớ công ơn cha mẹ mình, không quên nguồn cội.

Chúng ta cúng giỗ là để con cháu sau thời gian dài đã mất đi mà vẫn còn nhớ. Do đó, nói cho cùng ai cũng là một vong khi đã chết, đã qua đời. Bồ tát và hiếu lễ, bạn hãy cứ thực hiện điều đó mà không cần tri kiến và hiểu sai điều gì.

 

Shopping cart