Thích Nhất Hạnh
0
Bụt Tổ Là Ai – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm Bụt Tổ Là Ai được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Từ Nghiêm ,Xóm Mới, Làng Mai trong khóa tu mùa thu ngày 2 tháng 10 năm 2003. Bụt ...

0
Bây Giờ Và Ở Đây – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm Bây Giờ Và Ở Đây được thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Cam Lộ ,Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa tu mùa thu, ngày 23 tháng 10 năm 2003. ...

0
3 Cửa Giải Thoát – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm 3 Cửa Giải Thoát được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại xóm Hạ, Làng Mai vào ngày 30 tháng 1 năm 1994. Sau đây kính mời quý Phật tử và mọi ...

0
Ai Đi Tìm Phật – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm Ai Đi tìm Phật được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa tu mùa thu, ngày 30 tháng 11 năm 2003. Ai Đi Tìm Phật ...

0
Ba thân ba cõi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài thuyết pháp Ba thân ba cõi được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông ngày 09/11/2003. Ba ...

0
Buông bỏ sự tìm cầu – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài thuyết giảng Buông bỏ sự tìm cầu được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai vào ngày 29/04/2004. Buông bỏ sự tìm ...

0
Ái ngữ là nghệ thuật – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Ái ngữ là nghệ thuật là bài thuyết giảng được Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào ngày 08/01/2009 tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa An cư kiết đông. ...

0
Luân Hồi Và Nghiệp Báo – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
0

  Bài pháp thoại Luân Hồi Và Nghiệp Báo được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Cam Lộ ,Xóm Hạ ,Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông vào ngày ...

0
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp thoại Nhận diện những điều kiện hạnh phúc được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày trong khóa An cư kiết đông, vào ngày 9 tháng 1 năm 1997. Làm thế ...

0
Thức dậy miệng mỉm cười – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm Thức dậy miệng mỉm cười được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông, ngày 16 tháng 2 năm 1995. Hạnh ...

0
Chánh niệm tâm hành – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp âm Chánh niệm tâm hành được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Hạ, Làng Mai vào ngày 19 tháng 12 năm 1993. Đây là bài giảng tiếp nối các nội ...

0
Tịnh độ cầm chắc trong tay – Thiền sư Thích Nhất Hạnh
0

Bài pháp thoại Tịnh độ cầm chắc trong tay được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Hoằng Pháp, trong khóa tu Tăng ni do Thiền sư hướng dẫn từ ngày 27 ...

Shopping cart