Pháp thoại Thành tựu sự giáo hóa của Thầy Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Thành tựu sự giáo hóa được Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng trong chuyến hoằng pháp tại chùa Phổ Hiền, nước Pháp ngày 23.6.2017.

thanh-tuu-su-giao-hoa-thay-thich-phap-hoaChúng ta hướng đến Phật, học Phật Pháp và tu tâm dưỡng tính là để làm gì? Đó có phải là sự thanh thản trong tâm hồn, sự thảnh thơi, hạnh phúc và mang đến điều đó cho những người xung quanh.

Điều lớn nhất mà Phật mong muốn là mang đến sự giải thoát cho chúng sinh, giảm đi những đau khổ, gian nan của cuộc sống và vươn lên để luôn có một cuộc sống hoan hỉ. Khi chúng ta cảm nhận được cuộc sống vô thường và biết buông bỏ thì sẽ những sự hạnh phúc mà không phải ai cũng cảm nhận được. Đó là thành tựu của sự giáo hoá.

Video Thành tựu sự tạo hoá của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Trong bài thuyết pháp Thành tựu của sự giáo hoá của Thầy Thích Pháp Hoà, sẽ giúp bạn hiểu hơn về quá trình tu tập. Nhất là những bài thuyết pháp dành cho những Phật tử tu tại gia, những người còn chưa hết với duyên trần, thọ giới dành cho những người mong muốn tu tại gia.

Khi mỗi người đã có những thiện căn, ý tốt, gieo duyên trong đất tâm của chúng ta thì hàng ngày được cày sới được chăm sóc bằng Phật Pháp, giúp chúng ta tĩnh tâm và biết cảm hoá với cuộc sống và biết nhưng không cảm nhiễm trong cuộc đời, trong khi tâm chúng ta vẫn luôn trong sáng.

Thành tựu sự giáo hoá trong mỗi con người là khác nhau, bởi mỗi căn duyên của mỗi người. Vì vậy, khi bạn tu tập cũng sẽ có nhiều mức độ khác nhau như bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà đã giảng.

Shopping cart