Tạo nghiệp với bài thuyết giảng kinh a hàm của Thích Nữ Hạnh Chiếu

Với bài thuyết giảng kinh a hàm số 4, Thích Nữ Hạnh Chiếu, chia sẻ đến vấn đề tạo nghiệp giữa thiện và ác của mỗi người. Qua đó, rút ra những giá trị nhân sinh sâu sắc.

tao-nghiep-thich-nu-hanh-hieu

Tạo nghiệp giữa thiện và ác đưa đến những kết quả tương xứng

Tạo nghiệp, có thể phân ra làm tạo nghiệp thiện và tạo nghiệp ác. Khi chúng ta tạo nghiệp thiện, chúng ta sẽ đi vào những con đường lành. Khi tạo nghiệp ác, sẽ đi vào những con đường bất thiện.

Dù có thể hiểu rõ về điều đó, nhưng có người lại bảo rằng: “Không thấy được đời trước, không thấy được đời sau, làm sao có thể nói về nghiệp tạo thế nào?”.

Như một lẽ hiển nhiên, khi cuộc sống xung quanh ta, ảnh hưởng lớn đến bản thân ta, đến sự lựa chọn của chính chúng ta. Đưa mắt nhìn về thực tế, có biết bao nhiêu những điều trái, những điều đúng, đang tồn tại song song với nhau, chưa từng xóa nhòa. Vậy đâu mới là lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều đã xảy ra?

Có thể, chúng ta không nhìn thấy được kiếp trước, kiếp sau. Nhưng rõ ràng, những người làm việc tốt, luôn có được một thế giới tâm hồn an tịnh và khỏe mạnh hơn những người tạo nghiệp không tốt.

Kinh A Hàm Giảng Giải 4 – Thích Nữ Hạnh Chiếu

Những thắc mắc, trong vấn đề tạo nghiệp của chúng sinh, đã được Thích Nữ Hạnh Chiếu, với sự thông tuệ của bản thân và những giá trị thu được từ quá trình nghiên cứu, người đã đưa ra những lý giải hợp tình, hợp lý, thuyết phục lòng người.

https://www.youtube.com/watch?v=vA5x38JP4rA

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart