Tài sản chân thật – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Tài sản chân thật được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Minh Đạo vào những ngày sát Lễ Phật đản.

tai-san-chan-that-thich-thien-thuan

Tài sản chân thật theo Phật Pháp thì đó không phải là những thứ vật chất

Tài sản chân thật – Thất thánh tàn

Chúng ta luôn muốn bình yên hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng nhiều người luôn chạy theo của cải vật chất và cho đó là tài sản của mình. Nhiều người ngày hôm nay giàu có nhưng ngày hôm sau có thể nghèo nàn, hôm nay giàu có nhưng chỉ một cuộc tai nạn thì cũng chẳng còn được hưởng.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1785&v=WW4NS4UqoMU

Video bài thuyết pháp Tài sản chân thật – Thích Thiện Thuận

Đức Phật nói rằng những vật chất này không phải của ta, không phải ngã của ta. Tất cả tài sản do bàn tay ta tạo dựng nên đều tích cóp bằng nước mắt bằng sự phấn đấu thì rất khó để bỏ đi điều đó.

Chúng ta thấy đó nhưng để làm được và coi nó là vô thường thì rất khó làm được. Mỗi Phật tử đều muốn học hỏi theo đức hạnh của Phật tổ, nhưng mấy ai như Phật có thể bỏ cuộc sống giàu sang phú quý của một hoàng tử để tìm con đường tu tập đầy gian khổ, nhưng mấy ai có thể làm được như Phật.

Con người ta lớn dần hàng ngày nhưng cng đang hoại diệt hàng ngày. Nhưng ít người nhận biết điều này mà quán cho chính mình. Tài sản chân thật của chúng ta theo Đức Phật dạy sẽ giúp chúng ta ngộ ra nhiều điều. Mỗi người có 7 thứ tài sản như: niềm tin, thanh tịnh, biết xấu hổ với mình, với người, biết lắng nghe, biết bố thí và nuôi lớn trí tuệ. 7 loại tài sản này các thầy Tỳ kheo và những người tu học sẽ không bị mất đi – đó là thất thánh tàn.

Nếu bạn muốn biết tài sản chân thật của mình là gì thì khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart