Ta đang là ai – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Ta đang là ai được Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Tp. Hồ Chí Minh.

ta-dang-la-ai-thich-thien-thuan

Chính chúng ta cũng không biết ta đang là ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi: ta đang là ai?

Lúc nào con người ta cũng có thể sân si với nhau. Đó có thể do tật khí hoặc môi trường của mỗi người. Chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác mà chúng ta có ngã chấp của mình.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1299&v=M2Pc4jBHyPI

Video Ta đang là ai – Thích Thiện Thuận

Cái ta chi phối chúng ta rất mạnh mà mình cứ cho là bản tính của mình nhưng bản tính của mình không cố định.

49 năm mà Phật dạy chúng ta để ta nhận thấy chúng ta là gì, nhận ra nguồn gốc khổ đau mà mình đang ghánh chịu. Đức Phật được xưng là đại y sư, khi giúp chúng ta chẩn mình đã bị bệnh gì và uống thuốc gì qua cách Phật chỉ bày.

Chúng ta sống nhiều khi quen với tập quán mà bỏ mất luôn, rồi không hề có tư duy rằng nó đúng hay sai và đưa ta tới lợi ích gì.

Chúng ta có nhận thức thì sẽ thay đổi được thói quen, sở thích của riêng mình nên nó cột chặt với cuộc sống của mình. Và chính ta không thoát ra được nên không dung hoà được với người khác. Thói quen là do mình và không thoát ra được khiến chúng ta khổ.

Thói quen chúng ta không thoát ra được nên không biết mình là cái gì. Trong thiền học gọi là sống như đã chết khi chúng ta không có gì mới mà cứ kẹt vào quan điểm sống của mình. Khi môi trường thay đổi mà mình không thay đổi nên mình mới như vậy.

Khi nghe bài thuyết pháp ta đang là ai của Thượng toạ Thích Thiện Thuận thì sẽ hiểu.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart