Pháp thoại Tà chánh phân minh của Thầy Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp tà chánh phân minh do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Tịnh nghiệp Đạo tràng chùa Phật Đà, Hà Tiên.

ta-chanh-phan-minh-thich-thien-thuan

Sống ở đời phải phân biệt được tà chánh phân minh

Tà chánh phân minh là điều con người nên hiểu

Với mỗi chúng ta sống trên cuộc đời này luôn có những tri thức nhất định. Và con người hơn những loài vật khác là biết phân biệt đúng sai, phân biết thiện ác và làm theo nó. Chứ không thể tà chánh, thiện ác mà không phân biệt được.

Song trong bối cảnh thiện cá khó minh thì làm sao để chún ta phân biệt đâu là việc làm tốt, đâu là việc làm xấu để có thể tu tập, hướng hành động của mình đến những chánh niệm, để cuộc sống tốt hơn, có thể tiêu trừ mọi phiền não.

Video bài thuyết pháp Tà chánh phân minh – Thích Thiện Thuận

Bởi vậy, trong ngày thường khi chúng ta học Phật thì cũng là lúc chúng ta phải thực hành và làm theo những điều Phật dạy, đó là khởi chánh niệm, làm việc thiện, bố thí, từ bi hỷ xả. Đó có thể là những điều mà chúng ta nghe nhiều nhưng để làm đúng là điều không hề dễ dàng.

Vì lẽ đó, bạn có thể nghe bài thuyết pháp Tà chánh phân minh của Thượng toạ Thích Thiện Thuận để hiểu hơn về việc tu hành và phân biệt thiện ác trong cuộc sống để làm sao cho đúng để luôn thanh thản trong cuộc đời.

Mỗi người đều có những tập quán nghiệp và chúng ta cũng có thể làm theo những điều mà chúng ta quen, những điều không thánh thiện kéo mình vào những điều đau khổ. Để bứt phá được nó là điều không dễ dàng gì.

Hãy làm việc thiện và tránh xa việc ác, thân cận với các bậc thiền trí để có tiền đồ sáng lạng, không nên thân cận với những kẻ vô trí để tiền đồ hư ảo.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart