Sự Thật Thứ 3 Là Lạc Đế – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài giảng Sự Thật Thứ 3 Là Lạc Đế được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu Mùa Đông ngày 22 tháng 12 năm 2005.

su-that-thu-3-la-lac-de-thich-nhat-hanh

Tứ diệu đế

Tứ diệu kế là 4 chân lý cao cả ,là gốc rễ cơ bản của Phật giáo gồm Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Dưới đây sẽ là tóm tắt định nghĩa cho từng đế :

1.Khổ Đế

Khổ Đế là tình trạng đau khổ của con người từ khi sinh ra cho đến lúc lìa bỏ thế giới. Con người ta thường tìm mọi cách để vượt qua nỗi buồn nhưng lại không hiểu được bản chất của nó nên không thể tìm được đến hạnh phúc. Và đôi khi vì kiếm tiền hạnh phúc không đúng cách mà lại vướng vào khổ đau.

2.Tập Đế

Tập Đế là căn nguyên dẫn đến sự khổ đau của con người. Tập ở đây còn có nghĩa là tích tụ những yếu tố đưa tới đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta nhận diện được những yếu tố này thì mới có thể thoát khỏi đau khổ.

3.Diệt đế

Diệt Đế là kết thúc những phiền não đưa con người ta đến đau khổ. Điều này cũng có nghĩa là sự an lạc ,hạnh phúc. Diệt Đế là diệu đế mà thiền sư Thích Nhất Hạnh xếp vào dạng Vô Vi.

4.Đạo Đế

Đạo Đế chính là con đường, là cách thức để đạt được đến hạnh phúc và an lạc trong đời sống thường nhật hàng ngày hay chính đại thúc tuyệt đối trong Niết Bàn.

Sự Thật Thứ 3 Là Lạc Đế – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trên đây chỉ là một vài tóm tắt về phần định nghĩa của Tứ diệu đế có trong bài giảng Sự Thật Thứ 3 Là Lạc Đế. Hy vọng chúng sẽ giúp mọi người dễ tiếp thu bài giảng hơn!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart