Quán và chuyển tham sân – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Quán và chuyển tham sân do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Văn Thù vào ngày 05-03-2017.

quan-va-chuyen-tham-san-thich-phap-hoa

Quán và chuyển tham sân si để tâm luôn thanh tịnh

Quán và chuyển tham sân là gì?

Đã là người thì có tham sân si nhưng nếu chúng ta biết quán và chuyển tham sân để mình có cuộc sống tốt hơn không? Đừng tự hỏi mà hãy làm theo cách của Phật qua hàng ngàn năm nay.

Tham sân si là tam độc từng bước giết chết sự an lạc, hạnh phúc trong mõi con người. Khi chúng ta tu tập Phật Pháp là lúc chúng ta thấu hiểu được tham sân si và chuyển hoá nó để giúp bạn hạnh phúc hơn, loại bỏ mọi đau khổ ra khỏi cuộc sống.

Video bài thuyết pháp Quán và chuyển tham sân – Thích Pháp Hoà

Chúng ta bệnh phải uống thuốc thì tham sân si cũng phải có cách để chuyển hoá, đó là quá trình mà chúng ta thiền định và quán.

Trong bài thuyết pháp Quán và chuyển tham sân của thượng toạ Thích Pháp Hoà đã nói về bản chất của các pháp là Vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Nếu chúng ta hiểu được vấn đề này thì cũng là lúc nắm đợc chìa khoá quan trọng để chuyển hoá toàn bộ tham sân si.

Song chúng ta có thể nhìn thấy tham sân si, qua các lời dạy của Phật. Nhưng mấy ai buông bỏ được cái lòng tham, sự sân si so kèo để làm theo lời Phật. Khi quán được tâm chúng ta sẽ nhìn rõ những gì đang diễn ra trong cuộc đời.

Đức Phật đã sớm Ngộ ra điều này và chỉ dẫn cặn kẽ tỏ tường cho những Phật tử của người để có thể chữa lành căn bệnh của người trong đời sống.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart