Quán chiếu nghịch lý – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp quán chiếu nghịch lý được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Tu viện Hạnh Chiếu thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai.

quan-chieu-nghich-ly-thich-thien-thuan

Quán chiếu nghịch lý sẽ giúp ta sống tốt hơn trong cuộc đời

Quán chiếu nghịch lý để sống tốt hơn

Trên cuộc đời này có rất nhiều nghịch lý, nhưng thường thì chúng ta bị cuốn vào nó mà không phải nhìn rồi quán chiếu để tránh nó đi. Làm thế nào để quán chiếu nghịch lý và không sân si trong cuộc đời.

Thực chất của quá trình nghịch lý này là chúng ta bớt đi cái tham sân si của chính mình.

Video Quán chiếu nghịch lý – Thích Thiện Thuận

Ví dụ như chúng ta đi trên đường, nhất là khi kẹt xe, đơn giản vì ai cũng muốn đi trước, không ai muốn nhường ai dẫn đến tình trạng kẹt cứng ở ngã ba, ngã tư, từ đó dẫn đến rất nhiều đau khổ cho mình cho người.

Chúng ta thường thấy rằng những điều xảy ra trong cuộc sống rất nghịch lý. Đức Phật đã nói rằng: Ngay trong giải thoát sinh buộc ràng.

Làm thế nào để tâm bình, tâm tịnh để nghĩ về nghịch lý xung quanh cuộc sống thường nhật của chúng ta?

Cuộc sống vốn không công bằng, và chứa nhiều điều nghịch lý. Do lẽ đó chúng ta tu tập để quán chiếu nghịch lý, để bớt đi sự tham sân si của mình.

Chúng ta quán chiếu được những nghịch lý này sẽ giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn. Bớt đi những mâu thuẫn, bớt đi những sân si trong cuộc sống của chúng ta và giúp ta có cuộc sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời.

Người tu tập quan trọng nhất là thấy được nghịch lý đang diễn ra mà tâm không giao động, cảm thọ được vui buồn, tâm lý ngã chấp. Đó mới là Phật tử đang học theo đạo hạnh của Quán Thế Âm. Khi nghe bài thuyết pháp của thượng toạ Thích Thiện Thuận, ta sẽ ngộ ra rất nhiều điều.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart