Kinh A Hàm Phần 18 Qua Bài Giảng Của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Hôm nay chúng ta sẽ được sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu giảng giải tiếp về phương pháp tu tập niệm thân nằm trong bộ Trung A Hàm – một phần của bộ Kinh A Hàm về pháp tu tập niệm thân.

phuong-phap-tu-tap-niem-than-thich-nu-hanh-chieu

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu Giảng Giải Về Phương Pháp Tu Tập Niệm Thân Quán Tưởng Quang Minh

Trong phần trước đó ta đã nghe Phật dạy về các pháp tu tập niệm thân, trong đó có các phương pháp như phương pháp quán hơi thở, phương pháp quán tứ thiền, tu tập theo tứ thiền…và trong bài giảng hôm nay sẽ là một phương pháp tu tập mới là phương pháp quán tưởng về quang minh. Bởi trong tâm mỗi người chúng ta không thể tự biết được tâm mình là sáng hay tối, là tỉnh hay mơ. “Quang” ở đây là sự sáng, là ánh sáng, còn “Minh” là sự sáng giác ngộ, là trí huệ, vô lậu huệ, bởi thế Quang Minh ở đây hiểu đơn giản là ánh sáng trí huệ chiếu gọi cho tâm u mê con đường chánh pháp dẫn đến Phật đạo. như ta đã biết tâm mình không tịnh, sáng tối không rõ thì chỉ có thể dùng Quang Minh để tu tập niệm than để giúp cho tâm mình trở nên sáng tỏ, tránh lầm đường lạc lối.

Nhân sinh trên đời thường vô thường, được mất còn phải tùy vào duyên, đừng mãi vì theo đuổi những thứ vô định để thỏa mãn những cái tham sân si của bản thân mà vô tình gây nên nghiệp khiến cho bản thân mình bị lạc lối.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACZn-_9R8N8&feature=youtu.be

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart