Phước họa đời người  – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Phước hoạ đời người được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/8/2015.

phuoc-hoa-doi-nguoi-thich-thien-thuan

Phước hoạ đời người do nghiệp báo mà ra

Phước hoạ đời người do chính mình mà ra.

Trong đời có nhân, có quả. Đó là điều đang chi phối chúng ta và mang đến phước hoạ cho chính ta. Bởi vậy, sống sao để có phước để giảm hoạ mà mình đã đưa ra.

Cũng là con người nhưng tại sao có những người lại sống đau khổ như vậy?

Có rất nhiều người trong một trận sống thần vẫn sống sót, có những hoàn cảnh mà khổ sở hơn so với những người khác. Những may mắn và bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta dưới lăng kính của Phật giáo thì sẽ có cái nhìn khác.

Chúng ta may mắn, thuận lời là do chúng ta có phước, điều đó không sai.

Video bài thuyết pháp Phước họa đời người  – Thích Thiện Thuận

Chúng ta không làm được việc gì hoặc không may mắn như những người khác cái đó là bất hạnh.

Có những người sung sướng từ trong bụng mẹ rồi đến một lúc nào đó họ sẽ gặp những bất hạnh.

Bất hạnh phước hoạ bị chi phối không bỏ qua một ai. Dưới góc nhìn Phật giáo thì những điều mà chúng ta gặp phải là do nghiệp báo từ những đời trước đã đến trong cuộc sống này.

Hạnh phúc hay đau khổ không phải do ai ban cho mà do chính mình. Vì lẽ đó chúng ta đừng bao giờ trách ai mà tự trách mình. Mọi việc đều do mình mà ra. Chúng ta tự hỏi phước hoạ đời người do đâu mà ra. Đó là vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu để có thể bình thản để sống trong cõi tạm này. Nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận cho chúng ta hiểu được điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart