Phật hóa gia đình – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Phật hóa gia đình do Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Minh Đạo, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

pha-hoa-gia-dinh-thich-thien-thuan

Phật hoá gia đình là truyền bá đạo Phật để cả gia đình cùng tu tập

Phật hoá gia đình giúp mọi người cùng tu tập

Phật hoá gia đình tức chúng ta cư xử với người thân trông gia đình bằng ngôn nghĩ, suy nghĩ của Phật giáo. Chúng ta áp dụng giáo lý Phật giáo để họ thấy an lành. Chúng ta phải tự tu tập và giúp gia đình cũng tu tập để cùng thực hành theo lời Phật dạy.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1903&v=JFCVA3Rf02Y

Video Phật hóa gia đình – Thích Thiện Thuận

Hiện nay xã hội có rất nhiều vấn nạn, đạo đức của mọi người đi xuống, không có trách nhiệm với gia đình, bạn thân và xã hội. Khi chúng ta thấy trách nhiệm của mình với xã hội và với con em của mình thì việc học Phật của mình sẽ có thể giúp nhiều người hơn nữa. Đó là cơ hội và điều kiện để Đức Phật có thể đồng hành với dân tộc.

Hoằng duyên Phật pháp và chấn hưng Phật pháp để giúp truyền bá Phật pháp đến với tất cả mọi người. Nhờ đó mà nhiều người cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Có những bất trắc, stress trong cuộc sống chúng ta dễ chán nản, buồn tủi thì đến nay chúng ta đã khác.

Khi chúng ta đã học Phật thì cũng biết giúp nhiều người biết đến Phật pháp chứ không chỉ trừu tượng là cúng dường và công quả đơn giản như trước kia.

Trong bài thuyết pháp Phật hoá gia đình của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn hiểu về việc chúng ta học Pháp thì còn phải dạy cho những thành viên trong gia đình để cùng tu nhằm giúp cuộc sống trong gia đình tốt đẹp hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart