Bài thuyết pháp Phật dạy báo hiếu của Đại đức Thích Pháp Hoà

Pháp thoại Phật dạy báo hiếu được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada trong Đại Lễ Vu Lan 2017, ngày 17/09/2017.

Phật dạy báo hiếu không chỉ dịp Vu lan

phat-day-bao-hieu-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp Phật dạy báo hiếu được thầy Thích Pháp Hoà giảng nhân dịp đại lễ vu lan báo hiếu vào năm 2017.

Vu lan báo hiếu là chữ ráp giữ tiếng Phạn và tiếng Hán để nói lên sự đền đáp, ơn nghĩa.

Video bài thuyết pháp Phật dạy báo hiếu của Đại đức Thích Pháp Hoà

Vu lan bồn là sự cứu giúp những người đang bị treo người, tức cứu những người dang bị đau khổ, cứu khổ cho họ để đền đáp. Theo lẽ thường thì con cái báo hiếu với cha mẹ nhưng cũng không thiếu bố mẹ báo hiếu cho con.

Mùa vu lan là thêm một tuổi đạo cho các chư tăng thì ngoài cúng giường, còn đối với bố mẹ tổ tiên chúng ta chúng tế, hiếu đạo, đối với các loại vật thì chúng ta phóng sinh, đối với người kém may mắn thì chúng ta chẩn bi, bố thí.

Trong kinh Phật dạy có 5 điều con cái có thể báo hiếu cha mẹ: nuôi dưỡng, bổn phận, giữ gìn truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản mình thừa tự, …

Báo hiếu là một trong những truyền thống của người Việt Nam. Khi bố mẹ còn sống thì hãy quan tâm chăm sóc nhiều hơn để taoh dựng được một gia đình đầm ấm, phước lạc. Những người không còn cha mẹ thì hãy tu hành, tạo nhiều công đức, phước thiện để hồi hướng để cha me được cứu vớt khỏi chốn tam đồ, trồng thêm nhiều căn lành, phước thiện trong chốn nhân nhiên.

Trong bài thuyết pháp Phật dạy báo hiếu của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn hiểu nhiều điều mà chúng ta đang sống.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart