Phật có trong xe không? – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Phật có trong xe không do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Huệ Quang Santa Ana, ngày 04-03-2017.

phat-co-trong-xe-khong-thich-phap-hoa

Phật có trong xe không khi vẫn bị tai nạn

Phật có trong xe không?

Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra nhưng trên xe ta cũng tấy treo tượng Phật, nhiều người nghĩ rằng treo Phật không linh, hoặc treo tượng phật không đúng cách. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Song điều này có thể là những suy nghĩ sai lầm của Phật tử.

Video Phật có trong xe không? – Thích Pháp Hoà

Đại chúng phải đặt ra một công án cho mình. Phật có trong xe không? Ý niệm treo tượng Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình, mà để tâm chúng ta có Phật.

Tượng Phật treo trong xe và Phật ấn tâm, còn mình có lòng treo Phật trong xe là tâm ấn Phật. Nhiều khi mình thấy xe khác lái xe ẩu thay vì bực bội thì chúng ta nhìn thấy Phật và học theo đức hạnh của Phật. Vì vậy sẽ không khiến chúng ta có những hành động bất nhã và gây nên những va chạm không đáng có.

Chúng ta treo Phật trong xe dù theo hướng nào chỉ là để nhắc nhở mình. Chúng ta phải tĩnh tâm kiên cố, khởi niềm tin với chánh pháp để tâm mình luôn sáng. Quan trọng là tâm chúng ta trong sạch.

Chúng ta tin Phật thì sẽ có, nhưng việc chúng ta bị tai nạn thì đó lại là nhân quả của bạn có thể trong đời này hoặc đời trước ứng. Vì vậy chúng ta hãy để trong tâm có Phật để bớt đi những quả cho mình. Bài thuyết pháp Phật có trong xe không của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn hiểu điều đó.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart