Oai nghi người Phật tử – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta tu tập sẽ có những oai nghi người Phật tử được phát ra từ tâm, từ thanh cốt của những người đã được ứng dụng Phật pháp, giống như trong bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận.

oai-nghi-nguoi-phat-tu-thich-thien-thuan

Oai nghi người Phật tử để người ta kính ngưỡng, nghe theo

Oai nghi người Phật tử ở trong mỗi người

Bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận giúp chỉnh sửa lại cách đi đến chùa và những lễ nghi khi tu tập trong chủ đề oai nghi người Phật tử.

Oai nghi chỉ dành cho người xuất gia, có oai đáng sợ, có nghi đáng kính, kính đức hạnh của con người, sợ tinh thần tu tập của con người.

Chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt có thể nói, còn khi vào trong chùa đi đứng chúng ta cũng phải dè chừng. Cái gì đáng nhìn thì nhìn, không đáng nhìn thì không nhìn. Nhờ đó mà chúng ta làm chủ được chính mình. Cách nhìn theo thói quen phải được bỏ lại ngoài cổng chùa mà nhìn theo Phật pháp.

Video thuyết pháp Oai nghi người Phật tử – Thích Thiện Thuận

Chúng ta dùng tạm từ oai nghi để chỉnh đốn lại cách đi đứng, nằm ngồi, nhìn, nghe…

Mỗi khi chúng ta tu tập phải có oai nghi, để không bị người khác nhìn vào và mắng mình đi chùa mà làm thế. Chúng ta có oai nghi có thể thu phục người khác, nói năng tốt hơn, hoá giải cố chấp trong lòng do cái tâm chi phối.

Chúng ta khi đó biến chuyển hoá các tham chấp thành hỷ xả để không trách người mà phải tự hỏi mình. Đừng bao dung với bản thân để nghiêm khắc với người khác mà hãy làm ngược lại để học thiệt giáo lý của Phật từ trong tâm.

Bài thuyết pháp Oai nghi người Phật tử được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Hạnh Sơn, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart