Nỗ lực và kiên trì – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp nỗ lực và kiên trì do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina ngày 15/01/2017.

no-luc-va-kien-tri-thich-phap-hoa

Con người sống phải có sự nỗ lực và kiên trì

Làm gì cũng phải nỗ lực và kiên trì

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải nỗ lực và kiên trì mới đạt được thành quả tốt. Nhất là trong quá trình tu tập thì điều này lại càng phải ghi nhớ, vì tu là một quá trình gian khổ để chúng ta có thể giác ngộ và đi trên con đường của Phật, thoát khỏi mọi đau khổ trong cuộc sống.

Video Nỗ lực và kiên trì – Thích Pháp Hoà

Tu tập là cả một quá trình lâu dài mà chúng ta có thể phải đi hết đời hoặc nhiều đời mới có thể giác ngộ thành bồ tát, bởi vậy, nếu không kiên trì, nếu không nỗ lực mỗi ngày thì chúng ta khó lòng làm được.

Cũng như trong cuộc sống chúng ta cũng phải ghi nhớ điều đó thì mới có thể kiên trì làm hết mọi việc. Con người chúng ta thường có thói quen có mở đầu nhưng không có kết thúc tức làm một việc nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Đó là do chúng ta không có sự kiên trì, sự nỗ lực.

Nếu chúng ta không có 2 đức tính này thì làm bất cứ điều gì chúng ta cũng có một thói quen như vậy. Vì thế, bạn hãy cố gắng đã làm thì hãy làm từ đầu cho tới cuối, dù cho nó có thành công hay không thì chúng ta cũng không hối hận vì mình đã nỗ lực.

Khi nghe bài thuyết pháp nỗ lực và kiên trì của thượng toạ Thích Pháp Hoà chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart