Niết Bàn Là Vắng Mặt Của Vô Minh – Thầy Thích Nhất Hạnh

Bài giảng Niết Bàn Là Vắng Mặt Của Vô Minh được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông ngày 24 tháng 11 năm 2005.

Niet-ban-la-vang-mat-cua-vo-minh-thich-nhat-hanh

Vô minh là gì?

Vô minh là không sáng theo về cả nghĩa bóng cũng như nghĩa đen. Theo chiều của nghĩa bóng thì nó có nghĩa là không có trí tuệ, không thông suốt được các vấn đề. Và nó còn chỉ tình trạng tinh thần mê muội, không sáng suốt để nhìn nhận các sự vật và sự việc, không hiểu rõ và lý giải được đạo lý các sự tướng .

Ngoài ra, vô minh còn chỉ còn chỉ các nhận thức thế tục không nhận thức về giáo lý nhà Phật. Còn theo nghĩa đen thì nó có nghĩa là không sáng.

Niết Bàn là gì?

Niết Bàn là vắng mặt của vô minh và phiền muộn mà không phải là sự vắng mặt của các giới, các xứ và các uẩn. Niết Bàn thực chất không phải là một pháp mà là bản chất vốn có của tất cả các pháp. Trong những phút giây hiện tại ta có tiếp xúc được với Niết Bàn.

Bài giảng Niết Bàn Là Vắng Mặt Của Vô Minh gồm nhiều các kiến thức có phần hơi trừu tượng và khó hiểu nếu chưa phải là người thường theo dõi các bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh .Do vậy, khi theo chúng ta phải thực sự chú ý. Nếu có chỗ nào không hiểu cần xem nhiều lần. Tuy nhiên, nói vậy nhưng chỉ cần chú ý một chút thì đó cũng không là những kiến thức quá xa vời mà chúng sẽ rất hữu ích trong quá trình tu tập.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart