Những quan điểm sai lầm – Thích Thiện Thuận

Trong cuộc đời tu tập không chỉ những đệ tử tại gia mà cả những Tăng ni cũng sẽ có những tri kiến. Đó là những quan điểm sai lầm mà Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ thuyết giảng cho bạn.

Những quan điểm sai lầm khiến chúng ta có tri kiến trong cuộc sống

Những quan điểm sai lầm trong tu tập và cuộc sống

Khi chúng ta sinh ra có ý thức, có tri thức thì chúng ta cũng đồng thời có quan điểm của riêng mình. Song không phải lúc nào những quan điểm này cũng đúng đắn mà có những sai lầm khiến bạn luôn xích mích, đau khổ trong cuộc đời.

Những suy nghĩ của mình trong cuộc sống có chiều hướng dẫn đến những đao khổ dưới góc nhìn Phật giáo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều mà chúng ta đang làm. Khi nhận thấy mình đã sai và nhận sai thì cũng là lúc hoá giải được những khổ đau này.

Video Những quan điểm sai lầm – Thích Thiện Thuận

Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau tuỳ thuộc vào tri thức, quan điểm của mỗi người. Bởi vậy, dù bạn chỉ cần có tấm lòng mà không cố chấp làm theo bản ngã lớn của mình thì lam sao có thể chứa đựng được người khác.

Chẳng qua chúng ta ai cũng có những tự ái, nhưng hãy xếp lại đi cho người êm, nhà ấm. Những quan điểm sai lầm đó sẽ được Thầy Thích Thiện Thuận giảng giải để bạn có thể ghi nhớ và thay đổi trong cuộc sống của mình.

Mỗi quan điểm trong thuyết pháp cùng những ví dụ thực tế sẽ giúp các đệ tử hiểu hơn về mình về những người quanh mình và sống bao dung hơn với mọi người.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart