Nhận thức về vô thường – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Nhận thức về vô thường do Thượng toạ Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm vào ngày 16/04/2017.

nhan-thuc-ve-vo-thuong-thich-phap-hoa

Đời là vô thường nhưng mấy ai nhận viết về vô thường

Mấy ai nhận thức về vô thường

Chúng ta luôn nói rằng đời người vô thường nhưng mấy ai hiểu được điều này.

Vô thờng là một đặc tính chung của mọi sự vật, nó là một đối tượng trong quá trình tu tập và quán chiếu. Đây là một điều rất sâu sắc và diệu dụng mà chúng ta khó lòng hiểu hết.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=778&v=mJLTuIby3b4

Video Nhận thức về vô thường – Thích Pháp Hoà

Cuộc sống của chúng ta vạn vật biến đổi, mùa luôn xoay vòng, đời người có sinh lão bệnh tử, hoa thì có muôn loài, và mỗi loài thì luôn có những cái riêng. Chúng ta bất cứ ai làm việc gì rất nhỏ cũng đóng góp rất lớn vào cuộc sống này. Mỗi người cũng có vai trò của riêng mình.

Trong tu tập, thì chúng ta quán chiếu điều vô thường và luôn phải nhớ rằng đó là một triết lý rất quan trọng của Phật Pháp.

Cuộc đời bãi bể nương dâu, chúng ta trải qua bao đau khổ, vui sướng, theo đuổi những thứ hào nhoáng bề ngoài nhưng để rồi khi mất đi thì cũng chỉ tan về với cát bụi. Với những người tu tập thì chúng ta sẽ hiểu được những điều sâu sắc và vô thường trong cuộc sống này.

Thế sự bất định, đời người vô thường, sống nay chết mai, đó là những điều mà chúng ta luôn biết đến nhưng quán để thực hành để có những hành động đúng đắn lại là điều mà không mấy ai trong chúng ta có thể làm được.

Bài thuyết pháp Nhận thức về vô thường của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ chỉ ra những điều mà chúng ta có thể quán về sự vô thường.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart