Nhẫn nhục và điều khó – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Nhẫn nhục và điều khó được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên tu – Bà Rịa Vũng Tàu.

nhan-nhuc-va-dieu-kho-thich-thien-thuan

Nhẫn nhục và điều khó trong tu tập, cuộc đời

Nhẫn nhục và điều khó của Phật giáo

Khi chúng ta học Phật, một điều mà chúng ta luôn phải nhớ một điều rằng nhẫn sẽ làm nên tất cả. Nhẫn nhục, nhẫn nhịn dù chúng ta biết “một điều nhịn là chín điều lành” nhưng mấy khi làm được điều đó. Có thể tâm chúng ta muốn nhẫn nhục nhưng chúng ta không thể bỏ được những chấp ngã của mình để có những hành động.

Nhẫn nhục của Phật giáo không phải là làm nhũn tinh thần. Tinh thần của họ không có cơ hội để vượt qua những khó khăn đè nén trong bức bách cuộc sống của mình.

Video thuyết pháp Nhẫn nhục và điều khó – Thích Thiện Thuận

Nhẫn nhục là một tư tưởng lớn trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta chấp nhận nhẫn nhục với thái độ của một người hiểu biết. Người hiểu biết không manh động, không chủ trương tranh chấp và im lặng tìm cách hoá giải. Chứ không phải chúng ta chấp nhận để khổ đau. Mà với Đạo Phật là việc chúng ta nhẫn để tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đối tượng đang hiện diện, hoàn cảnh đều được sống chung hoà bình, an lạc.

Nhẫn nhục là triết lý sống lớn có ý nghĩa lâu đời trong Phật giáo.

Khi ta làm những điều như ăn chay, như niệm Phật, học theo những đức hạnh của Phật. Điều đó không phải chúng ta ngu, không biết hưởng thụ mà do chúng ta hiểu niềm vui mong manh để có đợc sự an nhàn lâu dài. Chúng ta chấp nhân điều đó của sự nhẫn nhục trong ánh sáng tuệ giác. Đó là những điều mà ta sẽ hiểu rõ hơn về bài thuyết pháp Nhẫn nhục và điều khó của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart