Thuyết giảng Nhận diện cuộc đời của Thầy Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Nhận diện cuộc đời được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Ni Viện Vạn Hạnh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

nhan-dien-cuoc-doi-thich-thien-thuan

Nhận diện cuộc đời để đi đúng đường, biết mình muốn gì

Nhận diện cuộc đời đúng đắn

Chúng ta vẫn nghe rằng đời của chúng ta vốn vô vàn lối rẽ và đi đường nào là quyết định ở bạn. Nghèo khổ, giàu sang chưa phải là điều quyết định tất cả mà nó còn là những điều trong tâm hồn của bạn. Vì vậy khi chúng ta biết nhận diện cuộc đời đúng đắn thì sẽ biết mục tiêu, hướng đi của mình để đạt được điều đó.

Video bài thuyết pháp Nhận diện cuộc đời – Thích Thiện Thuận

Nhận diện cuộc đời cũng như khi chúng ta đang đi trên một bàn cờ, chúng ta khó có thể nhìn thấy những nước đi sâu thẳm trong nó. Nhưng khi chúng ta đi sai một bước thì có thể “thiên cổ hận” sẽ là những bước đi gây hâu quả nghiêm trọng cho bạn.

Khi chúng ta nhìn nhận cuộc đời của mình muốn là gì chúng ta sẽ biết chúng ta muốn là ai.

Không phải chúng ta ai cũng có thể hiểu biết về những gì mà chúng ta đang đi, quan niệm về cuộc đời mà chúng ta đang trải qua.

Theo Đạo Phật đây chỉ là cõi tạm của thân xác này, nhưng tâm hồn mình còn có rất nhiều kiếp khác để sống. Chúng ta có thể sung sướng hôm nay nhưng đó là do phước đức mà ta đã làm trong quá khứ, nhưng nếu chúng ta không làm việc tốt, không bố thí chúng sinh, sát sinh và làm nhiều việc ác thì nhân quả mà chúng ta nhận lại sẽ là rất nhiều.

Vậy chúng ta phải làm gì trong cuộc đời này để hiểu mình cần phải làm gì để đi trên con đường đúng đăn. Đó là điều mà bạn sẽ nhận được từ bài thuyết pháp Nhận diện cuộc đời của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart