Nguồn hạnh phúc (2 phần) – Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo

Bài thuyết pháp nguồn hạnh phúc gồm 2 phần do thầy Thích Thiện Thuận và Thích Thiện bảo giảng tại chùa Lộc Thọ, xã Lộc Thọ, Tp. Nha Trang.

nguon-hanh-phuc-thich-thien-thuan

Tu tập để biết nguồn hạnh phúc lâu bền

Nguồn hạnh phúc được tìm thấy ở đâu?

Trong cuộc đời chúng ta có khi hạnh phúc khổ đau. Nhưng chắc hẳn chúng ta chưa bao giờ nghĩ nguồn gốc của hạnh phúc hay khổ đau là đến từ đâu.

Phật tử bây giờ dễ dàng đến chùa tu tập và có nhiều phương tiện đẻ tham gia các khoá tu.

Video Nguồn hạnh phúc – Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo phần 1, phần 2

Khi tu tập có 2 điều mà chúng ta phát nguyện là sanh nơi có Phật Pháp và lớn lên gặp các vị minh sư. Vì nhờ có ánh sáng Phật pháp thì mình biết rằng mọi điều đều có nguyên nhân của nó. Khi được các Thầy dẫn dắt thì sẽ giúp con đư tu tập của mình tốt hơn.

Khi chúng ta lo lắng phiền muộn mới dẫn đến khổ đau. Khi chúng ta tu tập, tu như thế nào mà chưa dứt khổ đau, chưa vơi phiền muộn. Có thể do chúng ta chưa xác định được con đường tu tập đúng đắn của mình.

Vì lẽ đó khi chúng ta xác định được nguồn gốc của đau khổ là gì thì sẽ biết cách để bớt đi khổ đau và giúp mình có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nguồn hạnh phúc là căn bản của người tu tập trên tình thần của Phật tử tại gia, của tất cả những Phật tử đang học đạo.

Hoàn cảnh của cuộc đời làm cho chúng ta không dễ dàng để tu tập, rất có thể hôm nay có nhưng ngày mai chưa có.

Khi nghe bài thuyết pháp nguồn hạnh phúc của Thầy Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo, bạn sẽ có những quán chiếu tốt hơn trên con đường tu tập. Khi ý thức được vô thường chúng ta sẽ giúp mình tu tập tốt hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart