Thuyết pháp Người tu như ánh trăng của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Người tu như ánh trăng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Cleveland, Ohio, Hoà kỳ vào ngày 02/10/2017.

nguoi-tu-nhu-anh-trang-thich-phap-hoaChúng ta mỗi Phật tử đều nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật hàng ngày. Người tu như ánh trăng vào những ngày đầu tháng hay cuối tháng, ánh trăng luôn mờ ảo, chứ chưa được sáng như những ngày giữa tháng, 14, 15. Mình tu ở trong trạng thái là từ tối ra sáng như sáng trăng chuyển biến.

Video bài thuyết pháp Người tu như ánh trăng của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Người tu từ tối ra sáng, đó là quá trình của người tu từng bước giác ngộ đạo lý, Phật pháp, ứng dụng và đi đến cỗ niết bàn. Mỗi người ai trong chúng ta đều gặp những khổ đau, hệ luỵ nhưng với Phật tử, những người đang tu tập thì sẽ không để chúng ảnh hưởng đến mình.

Người tu như ánh trăng, đó không chỉ là bài thuyết pháp của Đại đức Thích Pháp Hoà mà còn là lời nhắc nhở của Đức Phật.

Phật cũng như chúng ta, nhưng đức giác ngộ của Ngài cao hơn chúng ta, nếu đã phạm một lần thì sẽ không có lần sau. Còn chúng ta có thể sẽ vi phạm nhiều lần. Nhưng nếu chúng ta đã bước vào sau đó bước ra được, tức khi đã nhiễm mà ta thanh được thì mới là quý giá.

Người Phật tử cũng luôn chúc cho bạn tu của mình luôn như sen, dù ở trong bùn nhưng vẫn thanh cao, ở trong bùn mà không nhiễm. Con người bất cứ ở đâu cũng gặp những khó khăn, hệ luỹ, nhưng nếu chúng ta biết vượt qua nó thì đó là lúc “người tu như ánh trăng” thì chúng ta đã thoát khỏi những khó khăn, mây đen của cuộc đời.

Cho dù mình có tu, mà không rõ được mình mê thì ngay cả ở cỗ giác mình vẫn mê. Chúng ta nên nghe bài thuyết pháp người tu như ánh trăng của Thầy Thích Pháp Hoà để hiểu được về quá trình tu tập của chính mình.

Shopping cart