Bài thuyết pháp Người không thối đoạ của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại Người không thối đoạ được Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp tại chùa Hải Hội, Winnipeg vào ngày 20/01/2018.

nguoi-khong-thoi-doa-thich-phap-hoa

Người không thối đoạ là quá trình tu không thối lui về phía sau.

Người không thối đoạ – Đầy đủ duyên lành

Mục đích tối hậu của Đạo Phật là tu tập để giải thoát được khổ đau và luôn an lành hạnh phúc. Bản chất của cuộc đời không khổ, nhưng do chúng ta cố chấp mong muốn một cái gì đó nên mình khổ. Khổ vì mình có cái tôi lớn quá, nếu bớt đi cái tôi thì cuộc đời ta cũng bớt khổ.

Video người không thối đoạ của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Trong bài thuyết pháp Người không thối đoạ của Đại đức Thích Pháp Hoà sẽ giúp chúng ta hiểu được những điều của Phật pháp, cách tụng niệm của Phật tử, hiểu nghĩa của rất nhiều từ trong Đạo Phật để hiểu biết rõ hơn về những gì mà mình  đang theo. Chúng ta tu là hướng tâm mình đến với cái đẹp.

Thối là lui, đoạ là chìm xuống. Có rất nhiều người càng tu thì càng thối, đó là càng lui lại. Ý nghĩa của bài thuyết pháp Người không thối đoạ của Thầy Thích Pháp Hoà giúp người tu hiểu hơn về con đường tu của mình mà không bị chìm xuống.

Đức Phật cũng đã có những lí giải để cho các Phật tử có thể hiểu về việc không lui trên con đường tu hành, mà luôn đi đúng con đường tu đạo. Khi bạn nghe được bài thuyết pháp này sẽ hiểu hơn ý của Phật cũng như trên con đường tu hành của chính mình. Song quá trình này luôn tiến về phía trước để đến được với cõi Niết Bàn của Phật. Người không thối đoạ là hướng con người về đường tu phía trước.

Shopping cart