Nếu còn một ngày – Thích Thiện Thuận

Đã bao giờ ta hỏi, nếu còn một ngày để sống, ta sẽ làm việc gì chưa? Hãy nghe bài thuyết pháp mang chủ đề này của Thượng toạ Thích Thiện Thuận để quý giá thời gian mà chúng ta đang sống.

neu-con-mot-ngay-thich-thien-thuan

Nếu còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì

Nếu chỉ còn một ngày để sống?

Bài thuyết pháp Nếu còn một ngày được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Đạo tràng Phật tử Liễu Ngộ, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 28/6/2012.

Chúng ta làm sao trả ơn cuộc đời nếu chỉ còn một ngày để sống. Tuy nhiên, khi vô thường đến quá nhanh thì chúng ta phải làm gì? Đó là những điều mà chúng ta nên chuẩn bị, đời sẽ có sinh lão bệnh tử, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tiếp nhận điều này.

Video Nếu còn một ngày – Thích Thiện Thuận

Ghánh nặng cuộc đời có một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ xuống, sẽ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa, giá trị của cuộc sống thì mình nên biết trân trọng. Chúng ta hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng được sống để trân trọng để làm hết sức mọi việc trong mỗi ngày.

Khi chúng ta bị đẩy đến một cuối đường hầm thì chúng ta vẫn nhìn thấy ánh đèn, có như vậy chúng ta mới có nghị lực để đứng lên, để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Chúng ta hãy sống để cải thiện nghiệp của mình bằng cách sống tốt hơn chứ không thể hận người, hại mình, tự gây nghiệp chướng cho cuộc sống của mình.

Khi nghe bài thuyết pháp Nếu còn một ngày để sống của Thượng toạ Thích Thiện Thuận, chúng ta sẽ hiểu cách áp dụng Phật Pháp để sống tốt hơn mỗi ngày.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart