Nẻo về bến giác – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Nẻo về bến giác được Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Thiền Tôn 2, Tp. Hồ Chí Minh.

neo-ve-ben-giac-thich-thien-thuan

Nẻo về bến giác là con đường đi đến giác ngộ

Nẻo về bến giác – Phật Đạo

Nếu nhìn khách quan thì ta thấy Phật giáo rất hưng thịnh, nhưng người tu tập thực sự thì rất ít, nhưng bao nhiêu phần trăm những vị tăng ni đó thấm nhuần Phật pháp thì lại ít hơn. Thậm chí còn có nhiều người còn bị xâm nhập bởi những tư tưởng xấu.

Video bài thuyết pháp Nẻo về bến giác – Thích Thiện Thuận

Nẻo về bến giác là con đường giác ngộ mà chúng ta đang đi, nhưng trên con đường đó chúng ta có thấy giác ngộ hay không đó là tuỳ thuộc vào nhân duyên của chính bạn. Con đường giác ngộ là do Phật đã chỉ ra hàng nghìn năm này.

Nhờ Đức Phật chúng ta thấy được con đường giác ngộ. Trong 49 năm, Đức Phật đã dạy vô số người. Nhưng trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đã nói ta vẫn chưa dạy hết những thé ta chứng, ta giác.

Chúng ta mới học Phật pháp thì phải biết bớt đi những giận hờn, bớt đi những ưu phiền đau khổ. Đức Phật không bắt chúng ta làm theo Đức Phật, mà Ngài chỉ bày cho chúng ta thấy bản chất giác ngộ trong mỗi con người. Khi mình nhận ra chất Phật mà mình đang có để tu tập tốt hơn.

Trải qua những kinh nghiệm và nhân duyên mà chúng ta gặp thì chúng ta sẽ hiểu được Phật pháp để không cuồng tín và khiến mình đi sai đường.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về con đường giác ngộ thì nên nghe bài thuyết pháp Nẻo về bến giác của thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart