Năm đóa hoa lành – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp năm đoá hoa lành có 2 phần được Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng tại Chùa Huyền Quang vào ngày 8/4/2017.

nam-doa-hoa-lanh-thich-phap-hoa

Năm đoá hoa lành đều phải tu tập mới có được

Năm đoá hoa lành của người Phật tử

Đây là nội dung về hoa nghi của Lương hoàn sám. Thường trong mỗi phần tụng kinh phần mở đầu, két thúc đều do Chư tổ soạn, dựa trên những bài giảng, những bài nói của Phật. Trong đó có 12 thể loại kinh, đồng thời cũng nói về 5 đoá hoa lành của mỗi người.

Năm đóa hoa lành – Thượng toạ Thích Pháp Hoà phần 1

Trong bài thuyết pháp của mình, Thượng toạ Thích Pháp Hoà đã nói đến rất nhiều những yếu tố, trong đó cũng bao gồm ngũ uẩn và năm đoá hoa lành để Phật tử biết cách tu tập tốt hơn.

Năm đóa hoa lành – Thượng toạ Thích Pháp Hoà phần 2

Ngũ uẩn là 5 yếu tố tạo thành con người bao gồm: thân thể, cảm xúc, nhận thức, suy nghĩ và ý thức. Sự hiểu biết về ngũ uẩn dành cho tất cả mọi người. Ngũ uẩn cũng như sự giác ngộ của Đức Phật và được ngài miêu tả lại.

Trong suốt quá trình giảng dạy của mình Đức Phật cũng nhiều lần nói về Ngũ uẩn, khi chúng ta hiểu về nó thì sẽ thấu hiểu toàn diện chân lý phổ quát của vô ngã. Bởi vậy, khi con người kiểm soát được 5 phần hình thành nên mình và giúp chúng trở thành năm đoá hoa lành thì con người sẽ giác ngộ trong đời sống cũng như quá trình tu tập của mình.

Mỗi người Phật tử trên con đường đi đến giác ngộ sẽ trải qua rất nhiều điều, nhưng nếu ta quán được 5 yếu tố đó thì sẽ giúp bạn đi nhanh hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart