Mục đích đi chùa của Phật tử – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Mục đích đi chùa của Phật tử được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Thiên Chánh, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 21/03/2016.

muc-dich-di-chua-cua-phat-tu-thich-thien-thuan

Mục đích đi chùa của Phật tử là để tu tập

Mục đích đi chùa của Phật tử

Nếu chưa học tập Phật pháp thì rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu đi chùa là để cầu điều gì đó. Mục đích đi chùa của Phật tử cũng là như vậy. Tuy nhiên, đi chùa không phải chỉ có mục đích như thế!

Có nhiều Phật tử đến chùa để bái Phật, nghe Pháp, cúng giường, tụng kinh… Thực ra chúng ta đến chùa có rất nhiều lí do.

Video Mục đích đi chùa của Phật tử – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta đi chùa cũng có phân biệt. Mục đích đến chùa cũng rất rõ ràng và tuỳ thuộc vào nhân duyên. Chúng ta là Phật tử chân chính sẽ đóng vai trò quan trọng và giúp cho Phật Pháp được phổ biến sâu rộng và trường tồn cùng nhân gian.

Chúng ta đi chùa để phát tâm thiện và phát tâm tài trợ cho những vị tăng đang tu tập. Khi mà Hoàng truyền chánh phát thì có sự phát tâm của những Phật tử tại gia. Đôi tay của Phật tử tại gia là rất quan trọng.

Chúng ta cũng phải hiểu được trách niệm của mình khi đến chùa. Đó là những nhân duyên sâu xa từ trong quá khứ để đến với Phật Pháp đến với các tăng ni.

Mục đích đi chùa của Phật tử là chúng ta nuôi lớn nhân duyên, cùng học đạo và cùng thầy mình học đạo, làm cho ánh sáng Phật pháp được nhiều người biết đến cho tâm linh và thể chất khoẻ mạnh. Đó cũng là điều thầy Thích Thiện Thuận muốn gửi đến các Phật tử của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart