Mùa xuân bất tận – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Mùa xuân bất tận được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Hội An, Tp. Bình Dương, tỉnh Bình Dương vào ngày 16/2/2016.

mua-xuan-bat-tan-thich-thien-thuan

Mùa xuân bất tận của đất trời.

Mùa xuân bất tận của đất trời

Bài thuyết pháp Mùa xuân bất tận được giảng tại lễ khai giảng khoá tu các đạo tràng tại Bình Dương.

Mùa xuân là mùa của đất trời và luôn diễn ra. Mỗi mùa xuân qua đi thì cũng là lúc chúng ta già đi, sinh mạng con người cũng đang mất dần đi. Mùa xuân bất tận nhưng sinh mạng con người hữu hạn, bởi vậy chúng ta phải sống sao cho không chấp chước.

Video Mùa xuân bất tận – Thích Thiện Thuận

Tết là một trong những tín ngưỡng đẹp của dân tộc ta. Và đi chùa vào ngày tết cũng là một thói quen thường xuyên có nhiều Phật tử.

Song có nhiều Phật tử đi chùa ngày tết lại có nhiều mục đích khác nhau, chúng ta đến chùa đầu năm để thực hiện nhiều mong ước của mình. Nhưng điều đó khiến nó uổng đi mục đích đến chùa đầu năm.

Đến chùa đầu năm để cầu phước, nhưng cầu phước như thế nào để an lạc thực sự chứ không chỉ là cầu phước cho mình. Mình đang phiền não đi chùa cho hết, mình nghèo đi chùa cho hết nghèo, làm ăn không tốt thì đi chùa mong muốn làm ăn tốt hơn.

Đi chùa để xây dựng lại niềm tin trong cuộc sống để không làm chúng ta gục ngã. Chúng ta đi chùa để học chứ không chỉ đi chùa để cầu Phật.

Bài thuyết pháp Mùa xuân bất tận của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những cuộc sống cũng như trân trọng điều đó.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart