Bài thuyết pháp Mưa pháp thấm đất tâm của Đại đức Thích Pháp Hoà­­­ – Gieo hạt giống trên mảnh đất tâm hồn màu mỡ

Bài giảng Mưa pháp thấm đất tâm được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 10/06/2018 tại Tu viện Trúc Lâm, trong giờ sinh hoạt cuối tuần.

mua-phap-tham-dat-tam-thich-phap-hoa

Khi bạn nghe thuyết pháp và vận dụng sẽ giúp tâm hồn mình tươi tốt.

Mưa pháp thấm đất tâm soi rọi tâm hồn mỗi người

Trong bài thuyết pháp Mưa pháp thấm đất tâm của Thầy Thích Pháp Hoà đã lí giả cho chúng ta hiểu hết về những gì trong tâm hồn con người như một mảnh đất làm thế nào để có những giọt mưa pháp để giúp con người phát triển tốt hơn. “Phong điều vũ thuận tâm an”. Vì mưa pháp thấm nhuần mới có nhiều điều tốt lành, con người sẽ đau khổ nếu không có mưa pháp.

Video Mưa pháp thấm đất tâm của Thích Pháp Hoà.

Mưa pháp như hạt giống lành soi rọi cho tâm hồn con người giúp người dưỡng tâm hồn của mình. Vì chúng ta mỗi người đều gieo hạt lành là đang gieo hạt lên tâm hồn của mình. Mỗi người không phải có căn tu mà vì chưa tận tâm cho mình để tập trung vào tu tập.

Bạn không nhất thiết phải lên chùa để làm Tăng ni mà có thể tu tại gia, tu tại tâm. Nếu chúng ta không chịu tu tâm thì tâm hồn con người cũng cằn cỗi như vậy.

Bài giảng Mưa pháp thấm đất tâm của Đại đức Thích Pháp Hoà giúp chúng ta hiểu hơn về quá trình chúng ta tu tập, và tu tập như thế nào để giúp tâm hồn của mình giống như mảnh đất có mưa tươi tốt, nảy nở hạt giống. Tu tập là một quá trình và phải kiên nhẫn chứ không phải tự nhiên mà có được. Vì vậy, tu là sự rèn luyện để có được kết quả, nếu không làm sẽ không bao giờ có kết quả.

Vì vậy, nếu bạn nghe hết bài giảng Mưa thấm đất tâm của Đại đức Thích Pháp Hoà giúp bạn sẽ kiên trì hơn trong quá trình tu tập của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart