Luân Hồi Và Nghiệp Báo – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

 

Bài pháp thoại Luân Hồi Và Nghiệp Báo được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Cam Lộ ,Xóm Hạ ,Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông vào ngày 20/12/2012. Kính mời quý Phật tử và mọi người cùng lắng nghe bài thuyết giảng này!

luan-hoi-va-nghiep-bao-thich-nhat-hanh

Luân hồi và nghiệp báo

1.Luôn hồi

Luôn hay được gọi với những cái tên khác như vòng luân hồi, bánh xe luân hồi là sự tái sinh, đầu thai, chuyển kiếp của con người hay nhiều loại sinh vật khác.

Sau trải qua sự tái sinh phần lớn chúng đều không còn ký ức về cuộc đời trước kia và sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Cuộc đời mới này ra sao thì còn phải phụ thuộc vào những mà kiếp trước đã làm.

Theo như trong quan niệm của Phật giáo ,nguyên nhân ràng buộc bởi 3 trạng thái tinh thần gồm tham lam, sân hận, ngu si. Cuộc sống sau khi được tái sinh phụ thuộc vào những gì ta đã làm trong quá khứ. Như trong giáo Đại Thừa luân hồi còn là thế giới của hiện tượng và thể tính của Niết bàn.

2.Nghiệp báo

Nghiệp là nguồn cơn đi đến quả báo ,nghiệp và báo là hai yếu tố tạo thành luật nhân quả như một vòng tròn không dứt trong cõi luân hồi. Nghiệp dẫn đến quả trong tương lai, một khi quả đã đủ nhân duyên sẽ dẫn đến sự tái sinh trong một cuộc đời mới ,một điều kiện sống mới nhưng những gì diễn ra trong cuộc đời mới này vẫn có sự ảnh hưởng từ những gì từ cuộc đời trước kia.

Luân Hồi Và Nghiệp Báo – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Luân Hồi Và Nghiệp Báo là 2 khái niệm rất quan trọng trong Phật giáo đòi hỏi mỗi người có sự tìm hiểu để biết sống một cách đúng đắn hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart