Bài thuyết giảng Lòng tin của Thầy Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta sống có lòng tin thì chúng ta sẽ có động lực vươn lên trong cuộc sống, song khi chúng ta mất đi lòng tin thì như thế nào? Bạn hãy nghe bài thuyết pháp Lòng tin của Thầy Thích Thiện Thuận để hiểu hơn về điều này.

long-tin-thich-thien-thuan

Đừng bao giờ đánh mất lòng tin trong cuộc sống

Lòng tin của mỗi người

Bài thuyết pháp Lòng tin được Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Minh Đạo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho ta thấy được trong cuộc sống có những điều ta nhìn nhưng chưa phải thật. Do đó chúng ta thường ôm mối nghi hoặc to lớn trong lòng và trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp này.

Chúng ta sẽ có những thất bại trong tình yêu, trong cuộc sống, trong tình cảm gia đình. Khi chúng ta thát bại với vấn đề mà chúng ta luôn đeo đuổi thì hãy luôn suy tư một chút để thay đổi dưới lăng kính của Phật giáo.

Video bài thuyết pháp Lòng tin – Thích Thiện Thuận

Đôi khi chúng ta sẽ bị lừa khi cho đi lòng tốt của mình đối với mọi người, sau đó thiệt giả gì chúng ta cũng luôn mang một nỗi nghi ngờ, bị mất niềm tin, một số cánh cửa của lòng từ ái sẽ khép lại. Chúng ta không phải người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chúng ta không nên làm điều đó. Nếu chúng ta gieo niềm tin thì gặt niềm tin, gieo tiền tài gặp tiền tài dù cho không đúng chỗ.

Trong cuộc sống không phải cái gì cũng diễn ra giống với suy nghĩ của mình. Bởi vậy, chúng ta hãy cứ sống với niềm tin của mình, sống với lòng tốt. Đó là những gì mà bạn nên nghe bài giảng của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart