Lòng hổ thẹn – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Lòng hổ thẹn do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm trong chuyến hoằng pháp nước Úc.

Lòng hổ thẹn giúp ta kiểm soát được hành động của chúng ta

Lòng hổ thẹn giúp ta kiểm soát được hành động của chúng ta

Tại sao con người cần có lòng hổ thẹn?

Chúng ta nên trân quý mọi nhân duyên có được trong cõi tạm này. Chúng ta nên tính trước mọi việc của mình để chạy theo vô thường mà không bối rối. Chúng ta nhiều khi quý cuộc sống này cho nên khi nói đến cía chết ai đều nói là gở. Nhưng chết là điều không ai tránh khỏi.

Để chúng ta đi từng bước trên lộ trình tu tập của mình biết mình đang làm đúng hay đã làm sai. Làm thế nào để củng cố lại được những công đức mình đã có nhân duyên tu tập, ngăn bớt những nghiệt chướng, nhân quả gây ra. Phật đã đưa ra một pháp môn để cho chúng ta tu tập, mà thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng trong bài Lòng hổ thẹn.

Video bài thuyết pháp Lòng hổ thẹn – Thích Thiện Thuận

Chúng ta thường làm chuyện xong rồi mới thấy xấu hổ, khi chúng ta không xoá được những ý niệm ở trong tâm mình. Tại sao chúng ta không kiểm soát được những hành động của mình gây nên phiền não của người khác. Rồi lại khiến mình băn khoăn, bứt rứt.

Lòng hổ thẹn cũng như khi chúng ta nhận biết được hành động của mình không đúng, và để quán bản thân mình để sau này không mắc phải hành động như thế nữa. Đây cũng là cách mà không chỉ những hoà thượng, những người sống trên đời hiểu thêm cách hành xử của mình.

Khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận, bạn sẽ hiểu hơn về điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart