Pháp Thoại Lớn khôn của Đại đức Thích Pháp Hoà

Pháp thoại Lớn khôn là bài giảng được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết pháp tại Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc, Toronto, Canada ngày 01/09/2017.

lon-khon-thich-phap-hoa

Hạnh phúc của cha mẹ là thấy con lớn khôn.

Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến. Nhất là trên đường đời chứng kiến con lớn lên từng ngày, từ khi biết đi, bi bô tập nói rồi trưởng thành. Nếu con lớn khôn nên người thì đó là điều thành công, hạnh phúc nhất của bố mẹ. Bởi vậy bài thuyết pháp Lớn khôn của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc để mong cho các ông bố, bà mẹ hiện đang ở tại ngôi nhà dưỡng lão mà không có con cái bên cạnh.

Video bài thuyết pháp Lớn khôn của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Trong cuộc sống cũng chỉ mong con mình lớn khôn, nên người. Cuộc sống của cha mẹ chỉ cần con mình càng ngày càng dễ thương thì mừng vô cùng, dù ai cho bạc cho vàng cũng không bằng việc con chúng ta lớn khôn, trưởng thành. Lớn cái xác, không cái đầu, chứ không thể chỉ có lớn mà không có khôn, thì đó là lúc bố mẹ sẽ phải lo lắng suốt đời.

Chúng ta những người đang lớn khôn cũng sẽ nhớ lại lúc nhỏ bố mẹ mình đã làm như chúng ta đang đối với con cái chúng ta lúc này. Con khôn ở đây là lúc con đủ biết mình cần làm gì. Mấy ai trong đời tự nhận mình không, và ai biết ai khôn hơn ai. Vì vậy, việc lớn khôn là cách sống, là đức độ, đối đãi với người trong cuộc đời.

Con lớn khôn là điều hạnh phúc của cha mẹ. Đó cũng là nội dung của bài thuyết pháp của Lớn khôn do thầy Thích Pháp Hoà thực hiện tại Canada.

Shopping cart