Không Gian Không Phải Vô Vi – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài giảng Không Gian Không Phải Vô Vi được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông ,ngày 17 tháng 11 năm 2005. Kính mời quý Phật tử và mọi người cùng lắng nghe bài giảng!

Khong-gian-khong-phai-vo-vi-thich-nhat-hanh

Không gian không phải vô vi

Không gian thực chất không phải là một pháp vô vi mà nó chỉ thể hiện chung với các sự vật, thời gian và tiềm thức.

Trước kia khi các thầy nhìn thấy cái nhà, cái cây, cái xe, đám mây,.. Chúng đều đổi thay, vô ngã, vô thường và không bao giờ đứng yên một chỗ. Và tất cả đều có các mối nhân duyên riêng của nó và do nhiều yếu tố khác hợp lại để thành một cái nhà, cái cây, cái xe, đám mây ấy. Do đó, chúng được xếp vào dạng hữu vi, chúng bị điều kiện hóa. Vì vậy, nếu một các yếu tố cấu thành nên chúng không còn tồn tại nữa thì đương nhiên chúng cũng không thể nào tồn tại được. Những thứ như vậy thì được gọi là pháp hữu vi.

Đọc “ một trăm pháp “ ta thấy rằng không phải pháp nào cũng là vô vi mà có rất nhiều pháp vô vi, không phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành. Không gian dưới con mắt quan sát của các thầy thì thấy rằng nó không sinh mà cũng chẳng diệt ,không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì. Chính vì thế không gian được xếp vào loại pháp vô vi.

Không Gian Không Phải Vô Vi – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Một khi lấy ra tiềm thức ,lấy ra các vật thể và lấy ra cả thời gian nữa thì không gian đã mất đi bản chất của nó. Nên ta cần khẳng định một điều là không gian không phải vô vi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart