Không dám khinh người – Thích Thiện Thuận (3 phần)

Cuộc đời có khinh khi, chê bai. Song khi nghe bài thuyết pháp Không dám khinh người của thầy Thích Thiện Thuận chắc hẳn bạn sẽ có suy nghĩa khác.

khong-dam-khinh-nguoi-thich-thien-thuan

Học đức hạnh không dám khinh người của Thường Đức Khinh Bồ tát

Thường Bất Khinh Bồ tát – Không dám khinh người

Bài thuyết pháp không dám khinh người được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Minh Đạo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bao gồm 3 phần để nói về công hạnh của vị Bô tát này, người tiền thân của Phật Thích Ca.

Ta học được đức khiêm tốn, kiên nhẫn của vị Bồ tát này. Vị Bồ tát này không xem thường một ai, đó là Thường Bất khinh Bồ tát.

Video Không dám khinh người – Thích Thiện Thuận phần 1, phần 2, phần 3

Đức Phật Thích Ca hiểu được kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa mà đạt được chánh quả.

Vị Bồ tát này nhờ kinh nghiệm tu tập của này là một vị tỳ kheo không chuyên đọc kinh điển mà chuyên về lễ bái. Lễ bái cũng rất quan trọng, ngài không khinh thường bất cứ ai, từ đằng xa bất cứ ai ngài cũng lễ bái.

Công hạnh tu tập của ngài được biểu hiện qua bằng lễ bái. Lạy Phật bằng tâm thì mới có thể hoà chung tâm của Đức Phật.

Thường Đức Khinh Bồ tát không chỉ lễ bái Đức Phật, mà còn lễ bái 4 đệ tử của Phật, không khởi tâm phân biệt đó là ai, đã tu đến mức nào, chánh quả gì đều lễ bái.

Khi chúng ta đọc chương 20 kinh Pháp Hoa về Thường Đức Khinh Bồ tát, chúng ta không chỉ học được công hạnh của ngài mà còn rất nhiều điều mà chúng ta đối xử với mọi người trong đời sống.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart