Pháp thoại Khéo xử với chướng duyên của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Pháp thoại vấn đáp Khéo xử với chướng duyên do Thầy Thích Pháp Hòa giảng ngày 24-9-2017, tại chùa Linh Quang, Abington, MA, Hoa Kỳ.

kheo-xu-voi-chuong-duyen-thich-phap-hoa

Khéo xử với chướng duyên theo cách của Phật

Cuộc sống không ai có thể tránh khỏi những rắc rối, phiền muộn. Đồng thời trong quá trình tu tập này chúng ta có thể nhìn thấy chướng duyên do ngoại cảnh tập khí đã gieo trồng trong quá khứ. Song có những người Phúc duyên lớn thì chướng duyên sẽ nhẹ.

https://www.youtube.com/watch?v=PsDqLXYoZKg

Video pháp thoại Khéo xử với chướng duyên của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Nhiều người hỏi tại sao chỉ khi tu tập mới nhiều chướng duyên như vậy? Thực chất khi tu tập chúng ta mới hiểu được đâu là chướng duyên.

Mọi việc chúng ta làm như lên chùa, thắp hương, bái Phật và rất nhiều các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng khác thuộc về hành vi và tâm linh của mỗi người. Những việc đó, được gọi là bạn đã gieo duyên lành và đức tin. Tuy nhiên, dù bạn thể hiện lòng thành kính, hay đức tin thì chướng duyên đủ điều kiện vẫn cứ xảy đến.

Thực chất chướng duyên chưa chắc là đã xấu, mà nó còn có một tác dụng nhất định nếu bạn biết Khéo xử với chướng duyên.

Trong bài pháp thoại Khéo xử với chướng duyên của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ có những ví dụ thực tiễn để chúng ta hiểu hơn về những chướng duyên và cách cư xử thì tuỳ thuộc vào mỗi người nhưng nó sẽ góp phần giúp quá trình tu tập, tĩnh tâm của ta đi lên, mà không còn có những hành động cư xử không đúng với chướng duyên đó.

Khéo xử với chướng duyên sẽ là bài Pháp thoại rất thấm thía nếu bạn nhìn từ khía cạnh khách quan.

Shopping cart