Hướng đến giải thoát – Thích Thiện Thuận

Chúng ta tu tập theo Phật Pháp là để làm gì? Đó là chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự khổ đau, để có cuộc sống bình yên, an lạc. Hướng đến giải thoát như thế nào cũng là bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận.

huong-den-giai-thoat-thich-thien-thuan

Khi tu tập mục đích của chúng ta là hướng đến giải thoát

Làm thế nào để hướng đến giải thoát

Đây là buổi thuyết pháp trong buổi An cư Kiết hạ tại Tổ đình Thiên Thai tại huyện Long Điền, Vũng Tàu của Thượng toạ Thích Thiện Thuận cho các Tăng sĩ.

Khi chúng ta tu tập cũng tựa vào nhân duyên của mỗi người, phần đông nhiều người sẽ xác nhận được pháp nhân để tu, nhưng nếu không pháp hành trong nhận thức của mình thì sẽ không được giải thoát.

Khi chúng ta bớt đi những buộc ràng, những thói quen bị hun tập của hai phạm trù từ đời sống thế tục và thói quen của những người dẫn dắt mình. Cũng vì lẽ đó để hướng đến giải thoát, ta phải giải rất nhiều nghiệp chướng.

Video bài pháp Hướng đến giải thoát – Thích Thiện Thuận

Khi mỗi người xác nhận được mình khổ vì sao và làm thế nào để hết khổ thì mỗi tăng ni sẽ phải nỗ lực nhiều hơn cho hành trình mình sẽ làm.

Nếu mình không gieo thêm nhân duyên, dù ở trong chùa có hiền, có đạo đức thì sẽ cũng không đạt được mục đích của mình. Có rất nhiều thứ mà cả những tăng ni vẫn làm theo bản ngã của mình.

Trong bài thuyết pháp Hướng đến giải thoát của Thượng toạ Thích Thiện Thuận bạn sẽ biết được mình sẽ bị nghiệp gì chi phối để thoát khổ và đạt được mục đích mà khi chúng ta bắt đầu tu tập.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart