Vấn đáp Hình thức và nội dung của Thầy Thích Pháp Hoà

Thuyết pháp Vấn đáp Hình thức và nội dung được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Niệm Phật Đường Viên Âm ngày 19/06/2017.

hinh-thuc-va-noi-dung-thich-phap-hoaKhi niệm Phật ta có thể cao thanh niệm Phật, trì danh niệm Phật và cách nào cũng có thể, chứ không nhất thiết phải niệm thật to. Đó cũng là những hình thức mà rất nhiều người phạm phải. Niệm Phật là chúng ta học Pháp chứ không phải đọc to là có tốt. Nhưng cũng khi chúng ta đọc to có thể tâm chúng ta tập trung vào nội dung. Nhưng cũng có những người trì niệm nhỏ nhọc là phù hợp.

Video Hình thức và nội dung của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Những vấn đề trong bài vấn đáp Hình thức và nội dung của Thầy Thích Pháp Hoà sẽ giúp Phật tử hành trì, thiền, tu tập hàng ngày. Các lí giải của Thầy luôn dễ nghe, dễ hiểu nhưng cũng không kém phần mang đến niềm vui cho các Phật tử.

Song khi chúng ta tu tập thì hình thức và nội dung cũng phải đi với nhau. Thầy Thích Pháp Hoà cũng đã nói rằng khi chúng ta đi máy bay, ngồi bên cạnh người nước ngoài thì không thể rầm rì niệm chú hoặc trì niệm, nhưng chúng ta có thể niệm ở trong tâm. Hoặc khi chúng ta đến thăm một người bệnh thì cũng phải dựa vào tình trạng của họ lúc đó mà niệm trú chứ không thể như bình thường được.

Hình thức và nội dung luôn đi chung với nhau, nhưng chúng ta cũng phải tuỳ từng trường hợp để chúng ta kết hợp chúng với nhau. Khi chúng ta học đạo Phật là có sự linh hoạt nên không được cứng nhắc làm theo, mà phải tuỳ từng trường hợp.

Shopping cart