Các hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát là một trong những vị Phật được đánh giá là có năng lực hiện thân khắp mười phương để phổ độ cho chúng sinh thoát khỏi khổ nạn.

hinh-anh-pho-hien-bo-tat

Phổ Hiền Bồ tát là vị Phật cứu khổ mười cõi chúng sinh

Hình ảnh phật phổ hiền bồ tát

Tương truyền rằng hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát có ở khắp mọi nơi. Đó có thể là một chai nước bạn trên za mạc, một chiếc phao giữ biển khi cần. Nếu bạn có đủ phước đức thì một ngày nào đó bạn sẽ gặp được Phổ hiền Bồ tát – một trong những vị giác ngộ với tâm bồ đề đã phát nguyện cứu trợ chúng sinh trên toàn cõi này.

Phổ Hiền Bồ tát hay còn gọi là Tam Mạn Đà Bạt Đà Bồ tát. Đây là một trong những bị bồ tát của niềm vui, của cộng đồng và niềm vu. Ngài có đức hạnh rộng mở và lòng từ bi rồi phát nguyện nó đến với tất cả chúng sinh.

hinh-anh-pho-hien-bo-tat-tu-tap

Hình ảnh Phổ Hiền Bồ tát xuất hiện ở nhiều chùa chiền

Phổ Hiền Bồ tát có thể coi là hiện thân của công đức con người trong việc tu thành chánh quả. Ngài cũng là người bảo trợ cho kinh Pháp Hoa. Ngoài ra ngày nay có rất nhiều Phật tử cũng đang học tập và thực hành Thiền để trở thành một vị Bồ tát như ngài.

Bạn có thể chọn các bức ảnh Phổ Hiền Bồ tát ở trong nhà hoặc những nơi công sở, nhất là khi bạn hành thiền và niệm kinh Pháp Hoa. Và hãy cố gắng để học tập theo đức hạnh của ngài và trở thành một người có lòng vị tha, bao dung, từ bi, hỷ xả như Phổ Hiền Bồ tát.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart