Hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm đẹp nhất

Tại nước ta, ngoài Phật tổ thì Quan Thế Âm Bồ tát có lẽ là người mà chúng ta biết đến nhiều nhất. Những hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm cũng được nhiều người tìm kiếm.

hinh-anh-bo-tat-quan-the-am-hd

HÌnh Bồ tát Quan Thế Âm rất gần gũi với mọi người

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ tát tại chùa miếu

Đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy tôn thờ hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm, không chỉ tại chùa chiền mà còn tại nhà riêng với lòng thành kính.

Trong nhiều câu chuyện hay truyền thuyết chúng ta thường nhắc đến Quan Thế Âm Bồ tát là một người cứu khổ, cứu nạn và mang đến rất nhiều điều tốt đẹp cho chúng sinh.

hinh-anh-bo-tat-quan-the-am

Bạn nên chọn hình ảnh Phật Quan Thế Âm theo duyên

Quan Thế Âm là phiên âm tiếng Hoa của từ Avalokitecvara từ tiếng Phạn của Ấn Độ có nghĩa là Người quán xét tiếng tâm đau khổ của đời để cứu độ chúng sinh.

Quan Thế Âm được chúng ta biết đến dưới hình hài của nữ nhưng thật ra người là thái tử con vua Vô Chánh Niệm. Là một trong những người thấu triệt Phật pháp, phát tâm cầu đạo để giáo hoá chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ tát là người trợ giúp Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sinh.

Trong kinh Lăng Nghiêm đã thuật lại pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ tát là: nghe, suy nghĩ và tu tập. Ngài tu thành chánh quá là từ sự nghe. Trong lúc đó mà ngài nghe để quán triệt tiên trần, bỏ quán trí, diệt đế lý. từ những điều đó mà người có thể đồng với Chư Phật mười phương cũng như cảm thông với chúng sinh trong sáu đường.

Trong những hình Phật Quan Thế Âm đẹp nhất, bạn có thể dùng hình Phật đứng, Phật ngồi đều có ý nghĩa như nhau.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart