Hãy Sống Như Người Để Biết Yêu Thương, Đùm Bọc Nhau

Pháp thoại hãy sng như người được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Xá Lợi quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2018.

hay-song-nh-nguoi-thich-phuoc-tien

Hãy sống như người – thích Phước Tiến

Trong lời giảng hãy sống như người, thầy nhấn mạnh chúng ta hãy sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời. Chúng ta không nên sống tư lợi, tư hữu cho riêng cá nhân. Chúng ta nên sống vì mọi người, biết yêu thương, đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết, bất hạnh trong cuộc sống.

Con người khác với con vật ở điểm nào?

Pháp thoại hãy sống như người của thầy Thích Phước Tiến cũng nêu rõ quan điểm con người khác với con vật ở điểm nào. Nghe có vẻ là câu hỏi vô cùng đơn giản nhưng để giác ngộ là chuyện không hề đơn giản. Con người là kết quả của sự tiến hóa từ con ( con vật) đến người. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta ai cũng có phần con và phần người.

Bản chất con và người

Để hiểu hơn về ý nghĩa của bài pháp giảnh hãy sống như người, chúng ta cần phân biệt rõ hai bản chất này trong mỗi con người:

  • Phần con: Bản năng vốn có là mạnh được yếu thua (yếu tố bạo lực), ăn ngủ, không biết đạo đức lễ nghĩa (hệ thần kinh trung ương bậc thấp )….
  • Phần người: Chúng ta sở hữu tất cả những hình thức phản ánh vật lí, hóa học, sinh học,…đặc biệt là tâm lí. Chúng ta nhận thức rất cao về tình cảm và những chuẩn mức đạo đức cơ bản như sống đạo hiếu, tình yêu thương lẫn nhau, tính hy sinh, lòng dũng cảm, biết xám hối,…

Thông qua pháp thoại hãy sống như người của thầy, chúng ta đã thức tỉnh và nhận thức sâu sắc về giá trị làm người. Nhiều người cũng nhận thấy mình trong đó, vậy hãy tập sống yêu thương chân thành bạn nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart