Thuyết giảng Hành trình độ vong Thích Giác Hạnh 2016

Thuyết giảng Hành trình độ vong Thích Giác Hạnh 2016 – Độ vong là một hành động giúp cho linh hồn của người đã mất được siêu thoát khỏi nơi trần gian. Ngoài cách gọi độ vong thì còn có một tên gọi khác là độ hồn. 

Theo Kinh điển Phật giáo, một người sau khi chết sẽ phải trải qua một gia đoạn là thân trung ấm. Giai đoạn này có thời gian dài 49 ngày (bảy thất), là lúc thân trung ấm đợi duyên thành tựu để chuyển sanh vào một trong 6 đường: thiên, nhân, a tu la, nga quỹ, súc sanh hay địa ngục.

hanh-trinh-do-vong-thich-giac-hanh

Mời các bạn xem video Hành trình độ vong 1 của thầy Thích Giác Hạnh:

https://www.youtube.com/watch?v=wOajTeIPsE0

Video: Hành trình độ vong 1 | Thích Giác Hạnh 

Tuy vậy, không phải ai sau khi chết cũng sẽ trải qua giai đoạn thân trung ấm. Sẽ có những người sau khi chết không cần trải qua giai đoạn ấy mà được thoát sinh lên Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi thiên. Những người khi sống tạo được những công đức lành như niệm Phật, tu thập thiện sẽ được thoát sinh. Ngược lại, những người sống tạo ác nghiệp thì lập tức sẽ bị đày xuống địa ngục.

Chính vì vậy, trong vòng bảy thất này, hương linh rất cần sự giúp đỡ của gia đình một cách thành tâm để chuyển sinh đến cõi lành. Thích Giác Hạnh thuyết giảng Hành trình độ vong cũng đã đề cập rất chi tiết đến vấn đề này.

“Trong bảy tuần lễ đầu sau khi chết là thời gian rất quan trọng để cho người sống làm mọi việc có thể giúp sức tái sinh cho người chết.” Hãy chia sẻ thật nhiều những thông điệp để giúp đỡ những người thân của mình.

Theo thuyetgiangphatphap.com

Shopping cart