Hành trang ngài La Thập phần 4 – Thầy Thích Thiện Thuận

Hành trang ngài La Thập phần 4 được Thượng tọa Thích Thiện Thuận và Thượng tọa Thích Hạnh Bảo trình bày trong khóa huân tu lần thứ 32, tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vậy hãy cùng chúng tôi dành chút thời gian để cùng lắng nghe bài thuyết giảng này!

hanh-trang-cuu-ma-la-thap-phan-4

Hành trang ngài La Thập

Ngài La Thập có tên đầy đủ là Cưu – ma – la – thập, sinh 344 – 413. Ngài là người Thiên Trúc sinh ra trong một gia đình Quyền Quý có nhiều đời làm quan cho triều đình. Ngay khi lên 7 tuổi Ngài đã cùng mẹ gia nhập tăng già. Con đã đi rất nhiều nơi để tầm sư học đạo và danh tiếng của ngài lan rộng đến nhiều nơi đến tận Trung Quốc.

Năm 384, ngài La Thập bị bắt trong cuộc chiến tranh tại Quy Từ và bị giam giữ suốt 17 năm ở Lương Châu. Mãi cho đến năm 401 khi Diêu Hưng tấn công Hậu Lương, ngài được trả tự do và được đưa về Trường An. Sau khi về đến Trường An ngài được nhà Hậu Tần trọng dụng phong tước hiệu Quốc sư và giữ nhiệm vụ dịch kinh.

Ngài La Thập là người có công rất lớn trong việc thay đổi phương pháp biên dịch kinh. Nhờ vào các bộ kinh do Ngài biên dịch mà các tư tưởng của trong Phật giáo đã được truyền bá rộng khắp Trung Quốc.

Bài thuyết giảng Hành trang ngài La Thập phần 4 của thầy Thích Thiện Thuận kể những thăng trầm, được mất của ngài La Thập. Từ đó giúp người nghe có rút ra cho mình những bài học trong cuộc sống và tu tập làm sao cho cách. Với cách thuyết giảng vui vẻ của 2 thầy chắc chắn khi xem bài giảng này chúng ta sẽ thấy rất hào hứng và cứ muốn nghe mãi.

Shopping cart