Hạnh phúc mỉm cười – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Hạnh phúc mỉm cười do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Q3, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 07/03/2016.

hanh-phuc-mim-cuoi-thich-thien-thuan

Hạnh phúc mỉm cười nếu bạn biết mục đích của cuộc sống

Khi nào hạnh phúc mỉm cười?

Hạnh phúc là điều mong muốn rất bình thường của mỗi chúng ta, sở dĩ chúng ta không cảm nhận được hạnh phúc là do chúng ta không xác định được cách rõ ràng để nhận được hạnh phúc.

Video Hạnh phúc mỉm cười – Thích Thiện Thuận

Hạnh phúc tuỳ thuộc vào chính bản thân mình. Nếu chúng ta đặt hạnh phúc vào những hoàn cảnh khác thì chúng ta sẽ không đón nhận được hạnh phúc. Chúng ta phải xác định được mục đích và con đường chúng ta đi. Đừng bao giờ chọn con đường xa lánh hoặc loại trừ, chúng ta không lường được ngày mai hoặc người nào đó trên con đường mới.

Chúng ta thất bại một lần chúng ta lại sai lầm tiếp, nhưng nếu chúng ta đối diện thì đó mới là cách để chúng ta thấy bình yên. Nhiều khi chúng ta càng tránh thì càng gặp, nếu không thì họ sẽ tác động đến bạn bởi một hành động khác.

Chúng ta có niềm tin trong cuộc sống, hay những người bị bệnh biết mình sẽ chết nhưng họ vẫn sống hạnh phúc.

Chúng ta có rất nhiều yếu tố để giúp chúng ta hạnh phúc, như có một người bạn thân để sẻ chia, san sẻ những vui buồn;

Hạnh phúc mỉm cười khi bạn thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình, biết yêu thương chính bản thân mình, và những người xung quanh mình. Khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách mà ta đón nhận hạnh phúc trong cuộc đời.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart