Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm – Thích Thiện Thuận

Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong nhưng đại bồ tát được nhiều người thờ phụng bậc nhất tại Việt Nam nhờ những hạnh nguyện của Ngài. Trong bài thuyết pháp Hạnh nguyện Bồ tát Quan Thế Âm của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này.

hanh-nguyen-bo-tat-quan-am-thich-thien-thuan

Hạnh nguyện Bồ tát Quan Thế Âm bao la

Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm cho tất cả chúng sinh

Hạnh nguyện Bồ tát Quan Âm được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Hiển Nam, Quy Nhơn, Bình Định vào ngày 3/8/2015. Nói về những con thuyền thanh lương của Quan Thế Âm Bồ tát để giúp chúng sinh vượt qua bể trầm luân.

Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều những thăng trầm, khó khăn, nhưng nếu chúng ta không có những điều để dựa vào thì sẽ dễ dàng đổ gục trước sóng trường cuộc sống.

Video Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm – Thích Thiện Thuận

Bồ tát Quan Thế Âm là một vị Cổ Phật ngài vì hạnh nguyện từ bi thương chúng sinh còn trong khổ đau luẩn quẩn, mà không tìm được hướng đi. Bồ tát đã phát nguyện để giúp mọi tầng lớn chúng sinh để giáo hoá chúng sinh rồi lại đến một nơi khác mà chúng sinh cần.

Hạnh nguyện của ngài bao la, ngài từ bi, bao la, nhẫn nại của Ngài rất lớn để nghe và thấu hiểu, vì tâm nguyện của tất cả chúng sinh. Lấy niềm vui, hạnh phúc của chúng sinh là của mình. Vì vậy, hạnh nguyện của Ngài là bao la. Dù đã thành Phật nhưng vẫn đi vào cuộc sống để giúp chúng sinh vơi bớt đau khổ trong cuộc đời này.

Công đức của Bồ tát Quan Thế Âm chúng ta không thể nào đo đếm được, và cũng có thể học hạnh Nhẫn của ngài để từ bi hơn, sống tốt hơn trong cuộc đời.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart