Giới cấm thủ – Thích Thiện Thuận

Giới cấm thủ là chủ đề xoay quanh dành cho các Phật tử tại gia của Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngàu 26/7/2015.

gioi-cam-thu-thich-thien-thuan

Giới cấm thủ là điều mà nhiều Phật tử tại gia đang dành tri kiến cho nó

Đệ tử tại gia cũng cần tuân theo Giới cấm thủ

Thuật ngữ giới cấm thủ là giới luật, những điều lệ, quy ước trói buộc dành cho những người Phật tử đang tu tập tại gia của mình. Đây là điều thuộc về gi và nghi lễ khiến cho chúng ta mệt mỏi và không sinh tuệ cảnh giác.

Giới ấm thủ là những tri kiến sai lầm bắt buộc mình phải làm mà không làm chúng ta giải thoát, mà còn trói buộc chúng ta vào tuân thủ luân hồi.

Video bài thuyết pháp Giới cấm thủ – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta nói về giới cấm trong tín ngưỡng thì người ta thường sợ. Còn giới không thì người ta không để ý nhiều.

Trong bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận về giới cấm thủ sẽ giải thích cho những Phật tử hiểu hơn về những giới sẽ phải tuân theo.

Khi thuyết pháp Thầy cũng nói về những ví dụ mà khi ngồi Thiền có nhiều người bắt buộc phải ngồi kiết già.

Rồi đến chùa đa phần Phật tử bởi vì những nghi thức tác động nhưng đây chỉ là một phần của đời sống tu tập của tăng ni mà thôi.

Nghi lễ Phật giáo cũng là một nét đẹp của tôn giáo để đem đạo vào trong đời và sinh hoạt nhanh nhất.

Thông qua những bài kinhcác tăng ni tụng, hay thông qua những bài thuyết pháp và những lời giảng của các Thầy đều giúp chúng ta hiểu hơn về Phật pháp và có nhân duyên tu tập. Đó là con đường của nghi thức để dẫn Phật tử đến bờ an lạc.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart