Dụng tâm tụng niệm – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Dụng tâm tụng niệm được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Từ Quang, Đồng Nai vào ngày 30/12/2015.

dung-tam-tung-niem-thich-thien-thuan

Dụng tâm tụng niệm để vượt qua chướng pháp

Dụng tâm tụng niệm hoặc làm bất cứ việc gì

Chúng ta tu tập Phật Pháp là quá trình tu tâm, tức là giữ cho tâm định. Khi tâm định ta có thể nhìn thấu mọi việc mà không bị tác động bởi những hoạt động xung quanh. Tâm chúng ta luôn đi lung tung và người tu như một chú mục đồng giữ chính mình lại.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=345&v=MbKkPyCWwvQ

Video Dụng tâm tụng niệm – Thích Thiện Thuận

Hơn nữa, bất cứ khi làm thứ gì chúng ta cũng đều phải dùng tâm. Nếu tâm định, ta chú tâm thì sẽ đạt đến kết quả tốt. Cũng giống như quá trình chúng ta tụng niệm Phật Pháp.

Tụng niệm giống như một quá trình chúng ta dùng những lời dạy của Đức Phật để gột rửa tâm mình, để phát tâm từ bi, và làm những việc thiện. Song nếu chúng ta không dùng tâm tụng niệm thì không thể hiểu hết những ý nghĩa mà Đức Phật muốn truyền tải đến và chúng ta có thể ngộ ra nhiều điều từ đó.

Không chỉ trong Phật pháp mà trong bất cứ một môn tu đạo nào việc không dụng công tu tập, không dùng tâm để tu mà buông tán loại thì rất dễ tạo nên nghiệp chướng. Vì vậy, muốn tu tập tốt thì tất nhiên phải định tâm.

Còn có rất nhiều điều mà bạn sẽ không hiểu khi tìm hiểu về Phật pháp, do vậy bài thuyết pháp dụng tâm tụng niệm của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn có hiểu biết và phương pháp để quá trình tu tập tốt hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart