Đối diện với cái chết – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại đối diện với cái chết của Thượng toạ Thích Thiện Thuận để biết mình đang sống nhưng cũng là lúc mình đang chết nên hãy trân quý sự sống của mình.

doi-dien-voi-cai-chet-thich-thien-thuan

khi chúng ta sống là cũng chuẩn bị cho cái chết, bởi đời vô thường

Đối diện với cái chết như thế nào?

Cuộc đời chúng ta mong manh, giả tạm, và có rất nhiều hoàn cảnh éo le. Những khi đó ta nghĩ chết đi sẽ tốt hơn. Nhưng trong đạo Phật, khi bạn kết thúc cõi tạm này, bạn còn tiếp tục một cuộc sống khác để trả nghiệp mà ta đã gây ra. Vì vậy, bạn đừng nghĩ rằng chết là đã hết mà hãy nghĩ sau khi chết vẫn còn nỗi khổ đau, buồn phiền.

Vậy nên khi chúng ta còn sống, nỗi khổ đau, buồn phiền vẫn còn chúng ta hãy mỉm cười để giải quyết những nghiệp này, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề.

Video Đối diện với cái chết – Thích Thiện Thuận

Đối diện với cái chết như thế nào là cách của bạn, nhưng khi bạn áp dụng theo cách của Đạo Phật sẽ giúp bạn thanh thản, có thể kết thúc các nghiệp báo của mình. Khi như vậy chúng ta sẽ mỉm cười và sống, khi đối diện với những vô thường của đời sống để tâm lý của ta, tâm hồn của ta tươi đẹp hơn.

Khi chúng ta có, chúng ta sẽ phải chấp nhận cái không có. Khi chúng ta hiểu thì sẽ chuẩn bị điều này. Khi sống thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái chết. Do đó, làm điều gì để đối diện với cái chết, để sống tốt hơn, từ bi hơn, biết vị tha hơn cho những người xung quanh mình. Cho nên nhất định chúng ta phải công nhận với sự sống và tiếp xúc khách quan với sự sống trên quan niệm của Đạo Phật.

Nghe bài thuyết pháp của thượng toạ Thích Thiện Thuận về đối diện với cái chết chúng ta sẽ có những cơ sở để sống tốt hơn trong cuộc đời.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart